Wij zoeken ook een baan:

Chantal

CV

Gerbrand

CV

Sander

CV

Personeel bij u aan de slag

Veel kandidaten staan klaar om bij u aan de slag te gaan. Dit kan via een detachering of bij u in dienstverband. Wij zorgen voor de begeleiding en bieden dit op maat.

Onze mensen zijn gemotiveerd en kundig en nemen u veel werk uit handen. Uiteraard maken we met u als opdrachtgever heldere afspraken en al even vanzelfsprekend zullen we de gang van zaken regelmatig met u evalueren. Zo nodig ondersteunen we u ook met het aanpassen van werkplekken. Ook via de gesubsidieerde ‘Begeleid Werken’-constructie kunnen we maatwerk leveren voor uw onderneming.

Begeleiding

Bij een detachering is de gedetacheerde werknemer in dienst van Biga Groep, wij blijven dus eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken. U betaalt geen ziektekosten of werkgeverslasten. Er zijn regelmatig voortgangsgesprekken tussen u, een consulent en de werknemer. De dagelijkse leiding en toezicht liggen bij u als inlenende organisatie.

Beperkte administratie

De gedetacheerde werknemer ontvangt zijn salaris van het sociaal werkbedrijf en blijft daar in dienst. Uw administratie blijft daardoor beperkt. U betaalt een inleenvergoeding aan het sociaal werkbedrijf die gerelateerd is aan de werkzaamheden die een werknemer verricht. Eventueel verminderde loonwaarde wordt berekend in het uurtarief en bij eventueel ziekteverzuim heeft u geen kosten (no-riskpolis).

Bernadette en Irene

consulenten arbeid

Irene de Bode 030 – 850 32 87
Bernadette Voorendt 030 – 850 32 00

Menu