Wij kunnen u adviseren

Biga Groep is het re-integratiebedrijf dat mensen begeleidt waarvoor het vinden van een baan op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Duurzaam re-integreren, gericht op zelfredzaamheid, is daarbij het uitgangspunt.

Bekijk hier twee mooie voorbeelden van ‘de juiste man’  op de juiste baan.

Wij kunnen u adviseren over tal van onderwerpen zoals:

Jobcoaching

Jobcoaches van Biga Groep begeleiden en ontzorgen zowel medewerkers als werkgevers. Nadat de consulent arbeid de juiste match heeft gemaakt tussen uw bedrijf en onze kandidaat begeleidt de jobcoach de nieuwe medewerker op uw werkvloer om het maximale uit de werkrelatie te halen. Ook controleert hij of alles goed loopt, komt in actie als er aanpassingen nodig zijn en natuurlijk kunt u met specifieke vragen over begeleiding op de werkvloer bij de jobcoach terecht.

Functiecreatie bedrijfsadvies

U wilt uw personeel laten excelleren op hun eigen niveau? Meer tijd overhouden voor kerntaken? En u heeft hart voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Functiecreatie is een innovatieve methode om duurzame banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na een gedegen analyse van uw werkprocessen kunt u bijvoorbeeld eenvoudige taken laten verrichten door een nieuwe medewerker met een arbeidsbeperking. Met een functiecreatie-analyse inventariseren wij voor u waar in uw organisatie kansen op werk liggen voor deze mensen.

Social Return

Social return is het door de overheid en semi-overheid stellen van sociale inkoopvoorwaarden aan de opdrachtnemer met als doel werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Biga Groep kan u helpen met de invulling hiervan.

Margriet Exterkate

Arbeidsdeskundige

tel. 030- 850 32 98

Menu