Advies en uitvoering

Als sociaal werkbedrijf biedt Biga groep al jaren re-integratie aan de SW-doelgroep en WWB-cliënten. Ook voeren wij re-integratietrajecten uit via het UWV. Een cliënt krijgt bij ons een traject op maat. Het voordeel van een traject via Biga Groep is dat wij beschikken over een werkbedrijf waar cliënten werkritme en werkervaring kunnen opdoen als dit passend is in het traject. Daarnaast hebben wij een uitgebreid werkgeversnetwerk en organiseren wij netwerkbijeenkomsten voor werkgevers waarin wij onze cliënten bemiddelen, en zijn we actief in veel zakelijke netwerken met werkgevers. Bij Biga Groep werken gecertificeerde jobcoaches, trajectbegeleiders en arbeidsdeskundigen.

Wij geven u graag advies over en verzorgen de uitvoering van:

Jobcoaching

Gecertificeerde jobcoaches van Biga Groep begeleiden en ontzorgen zowel medewerkers als werkgevers. Nadat wij de juiste match hebben gemaakt tussen uw bedrijf en onze kandidaat begeleidt de jobcoach de nieuwe medewerker op uw werkvloer om het maximale uit de werkrelatie te halen. Ook controleert de jobcoach of alles goed loopt, komt in actie als er aanpassingen nodig zijn en natuurlijk kunt u met specifieke vragen over begeleiding op de werkvloer bij de jobcoach terecht. Ook kunt u jobcoaching aanvragen voor een werknemer die zonder onze hulp bij u in dienst is gekomen, maar ondersteuning nodig heeft in het werk.

Detacheringen

Bij een detachering blijft de medewerker in dienst bij Biga Groep en werkt de medewerker bij u. U heeft geen administratief gedoe en u loopt geen risico bij bijvoorbeeld ziekte. Een detachering geeft u als werkgever de mogelijkheid om contracten flexibel in te vullen. U bepaalt de inhoud maar ook de duur. Als het contract verloopt, kunt u besluiten tot verlenging, aanpassing of stopzetting.

Trajecten via het UWV: Werkfit maken / Naar werk

U krijgt een uitkering van UWV en bent op zoek naar werk. Wilt u zelf uw re-integratie regelen, maar kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u dit aanvragen. Het doel is dat u uiteindelijk weer volledig aan het werk kan.
Samen geven we inhoud aan jouw re-integratie plan en een perspectief op je toekomst. Je krijgt een traject op maat, wordt persoonlijk begeleid en ondersteund bij het vinden van nieuw, passend werk. Biga Groep heeft een uitgebreid werkgeversnetwerk waarin we met jou op zoek gaan naar passende baan. Dit kunnen bestaande vacatures zijn maar vaak stellen wij, samen met een werkgever in de regio, een passend takenpakket samen. Bij Biga Groep werken gecertificeerde jobcoaches, trajectbegeleiders en arbeidsdeskundigen.

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding. Biga Groep biedt dit bijvoorbeeld op de kledingsorteer- of verpakkingsafdeling. Dit werk biedt structuur en geeft invulling van de dag. Het kan ook een manier zijn om de kans op een ‘gewone’ baan te vergroten.

Tweede spoortraject

Heeft u een werknemer die moet re-integreren maar heeft u geen mogelijkheden meer binnen uw bedrijf voor uw werknemer? Biga Groep begeleidt en bemiddelt uw werknemer met een traject op maat naar een passende baan buiten uw organisatie. Daarbij ronden wij dit af met een re-integratie-dossier voor u waarmee u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Margriet Exterkate

Arbeidsdeskundige

tel. 030- 850 32 98
mexterkate@bigagroep.nl

Menu