De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden waarin Biga Groep samenwerkt. Die de ambitie heeft het sociaal akkoord te realiseren. In Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio’s met een soortgelijk regionaal werkbedrijf.

Sociaal akkoord

De basis voor de oprichting van de Utrechtse Werktafel is het landelijk gesloten Sociaal Akkoord, tussen sociale partners en de overheid. Daarin staat de afspraak om 125.000 extra banen tot 2026 beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit komt voort uit de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. De Utrechtse Werktafel is opgezet om deze afspraak in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden te realiseren.

De Utrechtse Werktafel vormt de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een bestuurlijk-regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en vakbonden. Regionale arbeidsmarktproblemen vragen om regionale oplossingen.

In de regio Utrecht-Midden zijn we op een aantal manieren vooruitstrevend.

• Regionaal
Uniek is de gezamenlijke pilot ‘invulling banenafspraak’ die momenteel wordt uitgevoerd waarin professionals van alle samenwerkende organisaties (UWV, SW-bedrijven en gemeenten) een gezamenlijke aanpak door te ontwikkelen voor de werkzoekende met een arbeidsbeperking. De pilot gaat voor een gezamenlijke aanpak, kennisuitwisseling en realisatie van de diagnose. Tijdens training van de werkzoekenden wordt indicering geregeld om daarna matching op beschikbaar gestelde banen te realiseren.

• Samen met werkgevers
In plaats van zelf het wiel uitvinden, haken we in deze regio in op een initiatief van werkgevers: Onbeperkt aan de slag. Gemeente Utrecht was hier al eerder een samenwerking aangegaan, wat nu mooi uitgebreid kon worden.

OADS_Logo_0Onbeperkt aan de slag is dé etalage waar werkzoekende met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar kunnen vinden: Onbeperkt aan de Slag zorgt voor een rechtstreeks contact tussen werkzoekenden en werkgever, desgewenst geholpen door een begeleider, wat leidt tot een efficiënte manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te ontdekken.

Wie werken er mee aan de Utrechtse Werktafel?

Het is een samenwerkingsverband tussen de (colleges van de) vijftien gemeenten (vertegenwoordigd via vijf subregio’s: Kromme Rijn Heuvelrug (Zeist en omgeving), Lekstroom gemeenten (Nieuwegein en omgeving), Ferm Werk (Woerden en omgeving), gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht, werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Midden Nederland en vakbonden FNV en CNV, samen met de uitvoeringspartijen, te weten het UWV, UW, SW-bedrijven en regionale sociale diensten. Het convenant wordt getekend door vijf afgevaardigde wethouders in de regio, VNO NCW-Midden en FNV.

Menu