De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden waarin Biga Groep samenwerkt. Die de ambitie heeft het sociaal akkoord te realiseren. In Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio’s met een soortgelijk regionaal werkbedrijf.

Sociaal akkoord

De basis voor de oprichting van de Utrechtse Werktafel is het landelijk gesloten Sociaal Akkoord, tussen sociale partners en de overheid. Daarin staat de afspraak om 125.000 extra banen tot 2026 beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit komt voort uit de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. De Utrechtse Werktafel is opgezet om deze afspraak in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden te realiseren.

De Utrechtse Werktafel vormt de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een bestuurlijk-regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en vakbonden. Regionale arbeidsmarktproblemen vragen om regionale oplossingen.

Utrechtse Werktafel

De Utrechtse Werktafel is het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De Utrechtse Werktafel verbindt werkgevers in de regio met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de Utrechtse Werktafel werken de uitvoeringsorganisaties (afdelingen Werk en Inkomen of regionale sociale diensten) van de 15 gemeenten, het UWV, werkgevers en werknemers samen. Kijk voor meer informatie op de website van de Utrechtse Werktafel.

Menu