Participatiewet

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden.

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht. Het kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen met en zonder een arbeidsbeperking een baan vinden. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor werkgevers, zij hebben in het sociaal akkoord afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Banenafspraak

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie.

Uw kans

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ook bij u aan de slag! Ze kunnen bijvoorbeeld routinetaken uit handen nemen bij u op de werkvloer. Ondertussen concentreren uw medewerkers zich op taken waarvoor ze zijn opgeleid. U krijgt een gemotiveerde en betrouwbare werknemer die heel graag een waardevolle bijdrage aan uw organisatie wil leveren.

Voordelen voor u:

  • U krijgt er een gemotiveerde medewerker bij;
  • Het werken met een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt positief bij aan de sfeer en de cultuur van uw bedrijf;
  • Mindere verdiencapaciteit van de medewerker wordt financieel gecompenseerd;
  • De medewerker wordt professioneel begeleid en geplaatst;
  • U geeft een gezicht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Biga Groep

Biga Groep is het ondernemende sociaal werkbedrijf in midden Nederland die graag met u de mogelijkheden bespreekt. Zij begeleiden mensen waarvoor werken in een baan op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Biga Groep gaat voor een duurzame samenwerking. Zij maken de match tussen u en de medewerker en verzorgen de begeleiding. Zij combineren maatschappelijk verantwoord ondernemen met een professionele, zakelijke aanpak. Zij kijken naar mensen, maar ook naar resultaten.

Michael van Dolder

Accountmanager

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?
Neem contact op met Michael van Dolder voor een vrijblijvend gesprek, tel. 030 – 850 32 13

Menu