Over ons

Werk in goede handen

Organisatie

Biga Groep is een social enterprise. Wij ondernemen met een maatschappelijke missie. Circa 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons in dienst. Zij werken bij werkgevers in de regio of in ons bedrijf. Daarnaast bieden wij trajecten aan mensen die vallen onder de Participatiewet en het UWV. Wij denken als partner mee met werkgevers en gemeenten over hoe wij samen zo goed mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen aan werk. Wij bieden effectieve en efficiënte oplossingen voor personeelsvraagstukken en zorgen dat mensen die mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Wij hebben een uitstekende infrastructuur met verschillende werksoorten, vaktrainingen en optimale begeleiding. Wij zijn gecertificeerd partner van het UWV voor Wajong en re-integratie. Daadkrachtig handelen en resultaatgericht doordat we  de juiste specialisten in huis hebben voor succesvolle re-integratietrajecten.

Onze organisatie combineert maatschappelijk verantwoord ondernemen met een professionele, zakelijke aanpak. We kijken naar mensen, maar ook naar resultaten. Daarom stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze diensten en producten. We werken tegen marktconforme prijzen en de afdelingen Groen en Schoonmaak zijn ISO-9001 gecertificeerd.

Biga Groep is partner voor gemeenten bij het realiseren van arbeidsparticipatie voor hun inwoners. Wij ondersteunen de 5 gemeenten (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede) bij het uitvoeren van de Participatiewet.

Wat betekent Biga Groep?

Biga staat voor ‘Buitengewoon In Gepaste Arbeid’.

Visie

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Wij combineren maatschappelijk betrokken ondernemen met een professionele, zakelijke aanpak. We kijken naar mensen, maar ook naar resultaten. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan Kwaliteit, Veiligheid en Milieu. Hieronder een korte samenvatting van ons beleid op dit gebied.

VCA

De afdeling Groen is al diverse jaren VCA-gecertificeerd. In juli 2008 hebben wij aangetoond als bedrijf te voldoen aan de VCA**-norm. Het VCA** certificaat staat garant voor een structurele beheersing van de veiligheid op en rondom het werk. Veiligheid, de gezondheid en het milieu zijn belangrijke speerpunten in onze werkzaamheden.

ISO 9001 en ISO 14001

De afdeling Groen en Schoonmaak zijn ISO 9001 ( Kwaliteit) en ISO 14001(Milieu) gecertificeerd. Met het kwaliteitsmanagementsysteem en milieumanagementsysteem brengen de medewerkers van Biga Groep verbeteringen aan op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Milieuvergunning

Voor onze bedrijfslocatie aan de Thorbeckelaan beschikken wij over de vereiste vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en Wet Bedrijfsactiviteiten worden conform de door de overheid vastgestelde voorschriften uitgevoerd. Regelmatige controles van en overleg met de overheid zorgen voor een optimale bedrijfsvoering met betrekking tot de diverse aspecten ten aanzien van het milieu.

Menu