Privacyverklaring

Biga Groep begeleidt mensen naar werk. Dat doen wij door mensen in dienst te nemen, of ze te helpen bij hun zoektocht naar een andere baan of detachering.

Wij bieden allerlei diensten en trajecten aan werkgevers, kandidaten en werknemers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch 030 8503 236
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16:30 uur
 E-mail privacy@bigagroep.nl
 Post Biga Groep, ovv Persoonsgegevens, Thorbeckelaan 3, 3705 KJ Zeist

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • wanneer u telefonisch- of mailcontact heeft met Biga Groep, het contactformulier op onze website invult, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of wanneer u ons via social media benadert;
 • wanneer u producten en/of diensten van de Biga Groep afneemt, via telefonisch contact, mail of websites
 • om u onze dienstverlening te kunnen bieden
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te verwerken
 • om u te kunnen informeren over maatschappelijk verantwoord ondernemen met de inzet van Biga Groep in de regio Kromme Rijn Heuvelrug
 • om uw sollicitatie te verwerken
 • om uw reactie te verwerken
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze dienstverlening en websites te verbeteren

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

E-mail

Biga Groep verspreidt een nieuwsbrief onder de nieuwsbriefleden. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Biga Groep, onder vermelding van AVG, privacy@bigagroep.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@bigagroep.nl. Biga Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Biga Groep bv laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Biga Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Biga Groep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Biga Groep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Biga Groep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Biga Groep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Biga Groep heeft hier geen invloed op.

Biga Groep heeft Google geen toestemming gegeven om via Biga Groep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media

Biga Groep gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, kandidaten, werknemers stakeholders en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Biga Groep volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en blogs. Hierbij spant Biga Groep zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Biga Groep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Biga Groep (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Biga Groep is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Biga Groep via privacy@bigagroep.nl.

Gebruik van cookies

Biga Groep maakt bij het aanbieden van haar diensten beperkt gebruik van cookies.

www.bigagroep.nl:

Voor het leveren van de beste gebruikservaring en het opslaan van statistieken maken we op deze website gebruik van cookies. Door te klikken op “Accepteer alle cookies” stem je in met het gebruik van alle cookies. Je kunt er echter ook voor kiezen om de cookie instellingen aan te passen met de knop “Cookie instellingen” om zelf een keuze te maken. Essentiële cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website en kunnen niet uitgeschakeld worden.

www.mooibezorgd.nl:

Voor het leveren van de beste gebruikservaring en het opslaan van statistieken maken we op deze website gebruik van cookies. Door te klikken op “Accepteer alle cookies” stem je in met het gebruik van alle cookies. Je kunt er echter ook voor kiezen om de cookie instellingen aan te passen met de knop “Cookie instellingen” om zelf een keuze te maken. Essentiële cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website en kunnen niet uitgeschakeld worden.

Beveiligen

Biga Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Biga Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Biga Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Biga Groep op via privacy@bigagroep.nl. www.bigagroep.nl  is een website van Biga Groep. Biga Groep is als volgt te bereiken:
Postadres: Biga Groep, Postbus 164, 3700 AD Zeist
Vestigingsadres: Biga Groep, Thorbeckelaan 3, 3705 KJ Zeist
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: 0308503200
E-mailadres: post@bigagroep.nl

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Biga Groep bv, o.v.v. Persoonsgegevens, Postbus 164, 3700 AD Zeist of e-mail: privacy@bigagroep.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Biga Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Biga Groep een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Biga Groep uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.