Scholengemeenschap De Breul kiest voor Biga Groep

Scholengemeenschap De Breul kiest voor Biga Groep

21 januari 2020 tekenden Ferry Brokers, rector bestuurder van scholengemeenschap De Breul en Gerhard ten Hove, directeur Biga Groep, de samenwerkingsovereenkomst voor de schoonmaak. Vanaf 1 februari zorgt het schoonmaakteam van het sociaal werkbedrijf dagelijks voor een schone school. Het contract is voor twee jaar met mogelijke verlenging van twee keer een jaar.

Brokers vertelt: ‘’De samenwerking is via een aanbesteding tot stand gekomen. Biga Groep kwam met een goed voorstel. Daarna ben ik mij meer gaan verdiepen in het sociaal werkbedrijf en hoorde ik veel positieve verhalen. Geweldig dat we op deze manier ook een maatschappelijke invulling geven door werk te bieden aan mensen voor wie het hebben van een baan niet altijd vanzelfsprekend is.’’

Scholenspecialist
‘‘Biga Groep is blij met deze opdracht kan deze opdracht goed erbij gebruiken. We maken al bij veel scholen schoon; bij het Jordan en bij de Openbare Scholengroep Schoonoord op twee locaties van de NUOVO Scholengroep. Opdrachtgevers zijn blij met de kwaliteit die wij leveren én met het feit dat de werkzaamheden overdag gebeuren. Leerlingen zien dat er schoongemaakt wordt en dit wordt positief ervaren door onze opdrachtgevers’’, aldus ten Hove.