Nieuwkomers ontvangen diploma voor training ‘Zelf aan Zet’

Nieuwkomers ontvangen diploma voor training ‘Zelf aan Zet’

Nieuws

In december hebben twaalf nieuwkomer de eerste training ‘Zelf aan Zet’ op feestelijke wijze afgerond. Deze training is ontwikkeld door de RSD en Biga en speciaal bedoeld voor nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen binnen de Zelfredzaamheidsroute. Dit is één van de drie leerroutes, onderdeel van de nieuwe wet inburgering. De training wordt gegeven in eigen taal, omdat de nieuwkomers nog niet zo lang op Nederlandse taalles zitten. Het gaat over diverse onderwerpen die belangrijk zijn in het dagelijks leven, bijvoorbeeld over de omgangsvormen in Nederland, hoe werkt het openbaar vervoer en welke tradities kennen Nederlanders. Afgelopen maandag ontvingen de deelnemers hun diploma, een oliebol en een kerstpakket.

Belangrijk in deze training is dat de vragen van de kandidaten centraal staan. Waar loopt iemand tegenaan en wat heeft iemand nodig om te kunnen participeren? Participatie is namelijk een belangrijke vervolgstap waar de coaches Marwah en Faris de kandidaten mee gaan helpen.
Faris vertelt: ‘’Vaak is de eerste stap de begeleiding naar een vrijwilligersbaan. Zo heb ik bijvoorbeeld iemand begeleid die in eigen land bakker was en nu -naast zijn taallessen- één dag in de week bij een banketbakker werkt om alles in dit te land te leren. Mensen denken vaak dat wanneer je uit een ander land komt, je zo weer aan de slag kan. Maar in Nederland loop je tegen andere dingen aan  en zijn de gebruiken anders dan in bijvoorbeeld Syrië. Als een werkgever bijvoorbeeld zegt dat je om zes uur begint dan begin je ook echt om zes uur met werken en wordt er bijvoorbeeld niet eerst koffie gedronken‘’. Omdat Marwah en Faris zelf ook een immigratie-achtergrond hebben, begrijpen ze goed waar de kandidaten mee te maken hebben. “We kunnen eerst uitleg geven in het Arabisch en dan kunnen de mensen de cultuur en taal in de praktijk leren. Maar zelf die eerste stap zetten is echt belangrijk’.

Zelfvertrouwen
Kandidaten zijn blij met de training. Deelnemers krijgen steeds meer zelfvertrouwen en gaan aan de slag met de geleerde kennis door bijvoorbeeld gebruik te maken van het openbaar vervoer of durfden contact te maken met hun buren. Een aantal reacties op een rij: Adeep ‘’Ik heb geleerd hoe Nederlanders met elkaar omgaan en hoe je elkaar groet en, heel belangrijk, hoe je een netwerk opbouwt’’. De training wordt gegeven op locatie van Biga Groep. De kandidaten krijgen daar ook een rondleiding, dit is vaak een eerste kennismaking met een werkvloer in Nederland. Een reactie hierop was bijvoorbeeld door Abdulfetah: ‘’De rondleiding heeft mij inzicht gegeven in het werken in Nederland en dat heeft bij mij veel onrust en stress weggenomen’’. Abdulfetah voegt daaraan toe:  ‘’Mooi om te zien dat er voor iedereen een plek is in dit bedrijf, ongeacht je achtergrond’’.

Vast onderdeel
‘’Deze training is een waardevol onderdeel van de Zelfredzaamheidsroute. We gaan hier graag mee verder om nog meer inburgeraars op weg te helpen in Nederland. We hopen daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid’’, aldus Faris.

Foto: deelnemers met certificaat training Zelf aan Zet en heerlijke oliebollen.